ISONEM®MD27

ISONEM®MD27

Polopružná hydroizolačná hmota ISONEM MD 27 je polopružná hydroizolačná hmota obsahujúca cementové a akrylové spojivá. Jedná sa o vodotesný náter na báze cementu, ktorý poskytuje nové povrchové vlastnosti pri nanášaní na betón, tehly atď. Tvorí polopružnú vrstvu a premosťuje trhliny. Ako flexibilná izolačná zmes s veľmi vysokou odolnosťou proti chlóru a morskej vode je ISONEM MD 27 veľmi vhodný na použitie na miestach ohrozených týmito faktormi.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
Vytvára povrch odolný voči karbonizácii, odoláva tlaku až 7 barov. Vyznačuje sa dokonalou priľnavosťou, je čiastočne elastický a nie je ovplyvnený chôdzov,  nie je ovplyvnený oxidom uhličitým a chlórovými iónmi, nie je ovplyvňovaný slnečným žiarením a UV žiarením. Produkt je ekologický, nemá nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.

OBLASTI POUŽITIA:
 

• na renováciu starých povrchov,
• na základoch a stenách vystavených morskej vode,
• na vodných nádržiach, suterénoch, vlhkých miestach,
• na miestach, kde sa vyžaduje hydroizolácia a ochrana proti slanej vode,
• na betónových povrchoch na ochranu pred karbonizáciou a chlórom.
• Na betónových mólach a poteroch pri mori,
• Mokré plochy, sprchy a vane, pod dlaždicami vo vodenepriepustných konštrukciách,
• Na pozitívnej bočnej izolácii steny a suterénu,
• Izolácie betónu, sadry a kamenca,
• Na balkóne, terase a bazény,
• Na prefabrikovaných prvkoch, strecha.

APLIKÁCIA:

Príprava povrchu: Všetky povrchy je potrebné pred aplikáciou očistiť od cudzích predmetov, ako je olej, prach, nečistoty atď. Povrch musí byť čistý a vlhký. Ak je povrch suchý, mal by byť navlhčený, aby sa nehromadil. Mali by sa vylúčiť faktory znižujúce priľnavosť ako olej, prach, hrdza. Ak sú na povrchu nejaké segregácie, medzery alebo potreba opravy, mali by sa opraviť maltou ISONEM M 03. Ak existujú povrchy s problémami s priľnavosťou, mali by sa natrieť základným prostriedkom na zlepšenie priľnavosti ISONEM D 10 LATEX a ISONEM MD 27 by sa mal nanášať, zatiaľ čo je povrch mierne lepkavý.

PRÍPRAVA ZMESI:
Príprava zmesi: ISONEM MD 27 sa skladá z dvoch zložiek. Prvou časťou je zložka A pozostávajúca z práškového polyméru a tvrdidla a druhou zložkou je tekutá zložka B pozostávajúca z tekutého polyméru. Zložka B (5 kg) v tekutej forme sa vloží do čistej, dostatočne veľkej nádoby a pridá sa 2,5 l vody. Zložka (20 kg) prášku sa pomaly pridáva do kvapaliny, ktorá sa kontinuálne mieša pomocou miešadla a jemne sa mieša, aby nezostali hrudky. Na konci miešania sa získa homogénna malta nanášateľná štetcom.

Aplikačná metóda : ISONEM MD 27 sa nanáša v 3 vrstvách. Proces nanášania by mal byť navzájom kolmý, rovnomerne a hladko pomocou štetca. Hrúbka náteru by v jednej vrstve nemala presiahnuť 1 mm. Malo by sa čakať min. medzi jednotlivými vrstvami nesmie byť prerušená dlhšie ako 24 hodín. Aplikácia by sa nemala robiť v extrémnych horúčavách alebo mraze, mala by sa robiť ráno alebo večer v chlade. 
SPOTREBA : 2 – 3 kg / m² (3 vrstvy). 10 – 15 m² / sada
BALENIE : 25 kg (A komponent 20 kg remeselnícke tašky + B komponent 5 kg tekutý PE sud.
PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE / SKLADOVATEĽNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ sú správne skladované v neotvorených a nepoškodených originálnych uzavretých nádobách pri teplotách. medzi + 5 ° C až + 35 ° C za sucha. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

 

ISONEM®  M 36

ISONEM®  M 36

Vodná zátka, rýchlotuhnúca malta na zastavenie aktívneho úniku vody

Na báze cementu, rýchlo tuhnúca malta na zamedzovanie únikom vody. Pri zmiešaní s čistou vodou je pripravená na okamžité použitie, ultra pevná a rýchlo použiteľná malta na aktívne zastavenie úniku vody v betóne a v murive. Materiál expanduje počas toho ako tvrdne, aby vytvoril vodotesnú zátku s podobnými vlastnosťami ako má betón. Neobsahuje žiaden chlorid ani sódu, nie je nebezpečný pre náradie a železo a poskytuje vynikajúcu priľnavosť.
ISONEM M 36 sa aplikuje ako prípravok pred izoláciou.
OBLASTI POUŽITIA: ISONEM M 36 sa používa na zastavenie aktívneho úniku vody, alebo presakovania pod tlakom cez spojivá, trhliny a otvory v betóne alebo murive, kde by sa normálna malta vyplavila a živicové malty by sa nespojili.
APLIKÁCIA: Použije sa prášková forma. Pri aplikácii by sa mali používať gumené rukavice. Dostatočné množstvo materiálu sa naberie a pritlačí presne na miesto, kde presakuje voda. Pokračuje sa, až do kým prášok nestvrdne a voda neprestane pretekať. V dôsledku zastavenia vodného prietoku sa zostatky vyčistia suchou kefou. Potom sa v troch vrstvách aplikuje ISONEM M35, aby sa zaistila pevná izolácia. Ak sa má ISONEM M36 naniesť na povrch ako sadra, musí sa zmiešať s čistou vodou v pomere 2:5 (% 40), na vytvorenie pasty. Takáto zmes nadobudne vysokú teplotu kvôli reakcii a malta sa vtesná do otvoru, kde vystupuje voda. Treba chvíľu počkať na zatvrdnutie. ISONEM M 35 sa nanáša v troch vrstvách ako pevná izolácia na dokončenie procesu.
SPOTREBA: 2 kg prášku na 1 liter.
BALENIE: 5 kg, 10 kg a18 kg PE vedro.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby uložené v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených
nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

 

 

ISONEM® MS 82

ISONEM®  MS 82

 

Farba proti vlhkosti

ISONEM MS 82 je veľmi silná syntetická izolačná farba, ktorá sa vyrába modifikáciou špeciálnych chemikálií a polymérov za účelom odstránenia problémov spôsobených vlhkosťou a mokrosťou na vnútorných a vonkajších stenách budov vznikajúcich z prírodných podmienok. Výrobok možno aplikovať na všetky typy vlhkých alebo suchých stien a na maľované a nemaľované povrchy. Vďaka svojej perfektnej odolnosti voči alkálii, zabraňuje vytváraniu vlhkosti na stenách. Jej priľnavosť na všetky povrchy je extrémne silná. Výrobok vykazuje vysokú odolnosť proti chemikáliám. Nie je ovplyvnený UV žiarením, dažďom, vodou alebo soľami. Môže sa aplikovať na interiérové a exteriérové steny budov, základy, pivnice, garáže a suterény, na sever orientované interiérové steny a mnohé iné oblasti, ktoré sú vystavené vlhkosti a mokrosti. Vytvára vysoko vode odolné vrstvové povlaky na povrchoch kde je aplikovaný. Priľne veľmi pevne na povrchy, aj keď je farba alebo stena vlhká, schne veľmi rýchlo a zabezpečuje dokonalú izoláciu. Nie je ovplyvnený slanou vodou. Vzhľadom na túto charakteristiku sa používa aj pri eliminácii tvorby pľuzgierov v základoch budovy. Zatiaľ čo ISONEM MS 82 preniká do stien a vysúša vlhkosť vo vnútri stien špeciálnymi chemikáliami, ktoré obsahuje. Farby ISONEM MS 82 nespôsobujú žiadne nežiaduce účinky na aplikovanom povrchu.
OBLASTI POUŽITIA: Na vlhkých stenách • Na maľovaných alebo nemaľovaných stenách ovplyvnených vlhkosťou • Na vnútorných a vonkajších stenách základov • Na stenách suterénov • Na povrchoch a podlahách pokrytých omietkou, betónom, kamencom atď. • V tuneloch
• Na stenách budov orientovaných na sever • Pri odstraňovaní problémov vyplývajúcich z vlhkosti a mokrosti.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
• FARBA: Biela,
• Doba schnutia: 24 hodín,
• Teplota pri natieraní: medzi +5°C a 35°C,
• Odolnosť voči vode: 4 psi (0.28kg/cm²).
APLIKÁCIA: ISONEM MS 82 Farba proti vlhkosti ISONEM MS 82 je pripravená na použitie a nevyžaduje základný náter. Pred aplikovaním by mali byť začiernené časti na povrchu (ak existujú) vyčistené. Plochy, na ktorých bude výrobok aplikovaný, môžu byť vlhké, mokré alebo suché. Môže byť natretý na všetky typy povrchov, či už nafarbené alebo nie. Iba ak má povrch, ktorý sa bude natierať, zdurené miesta,tak sa tieto miesta musia vyčistiť a opraviť vhodnou reparačnou maltou. Po otvorení veka ISONEM MS 82 v pôvodnom balení, dôkladne premiešajte po dobu 3 minút. Po premiešaní naneste prvú vrstvu na povrch pomocou kefy, vhodného spreja alebo syntetického epoxidového valca bez riedenia farby. Počkajte 24 hodín po aplikácii prvej vrstvy a potom aplikujte druhú vrstvu. Uistite sa, že miestnosť, kde sa náter aplikuje, je dôkladne vetraná a počas aplikácie používajte ochrannú masku, rukavice a ochranné okuliare.
POZNÁMKA:Počas a po aplikácii, povrchy by mali byť chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hodín.
SPOTREBA: 500-600 g/m² (2 vrstvy).
BALENIE: 1 a 5 kg kovová nádoba.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené poriadne v uzavretých a nepoškodených pôvodne utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestoroch. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.