ISONEM®  SS SOIL HARDENER

 

ISONEM®  SS SOIL HARDENER

 

Stabilizátor pôdy a regulátor prachu 

ISONEM SS je ekologický prostriedok používaný na stabilizáciu a spevnenie akejkoľvek pôdy alebo agregátu, ako aj potlačenie prašnosti. Po aplikácii na pôdu alebo agregát, molekuly kopolyméru spájajú vytvárajúce sa väzby medzi pôdnymi alebo agregátnymi časticami, vzniká plocha s dlhou nano časticovou molekulárnou štruktúrou, ktorá spája a zosieťuje. Keď sa voda rozptýli z pôdy alebo z agregátu, vznikne dlhotrvácna a vode odolná plocha vo forme flexibilnej tuhej hmoty. Po zatvrdnutí sa stáva úplne transparentnou, takže krajina sa zdá byť nedotknutá.
MIESTA VYUŽITIA; Nespevnené poľné cesty • Staveniská a cesty • Lesné cesty • Cestný základ • Sklady a rezervoáre • Elektrárne • Pristávacie plochy pre vrtuľníky • Letiská v bezprostrednej blízkosti obydlí • Hlušinové haldy a plochy • Stavebné parkovacie plochy • Parkoviská na podujatia
• Cestné odbočky • Svahy a hrádze • Lesnícke cesty • Poľnohospodárske cesty • Hraničné hliadkové cesty • Golfové ihriská a chodníky • Parky a rekreáčné oblasti • Skladovacie pozemky a rybníky.
METÓDY APLIKÁCIE: ISONEM SS je koncentrovaný roztok na okamžité použitie. Oblasť použitia by mala byť úplne suchá a bez vody. Oblasť musí byť bez dažďa minimálne 72 hodín po aplikácii. Teplota musí byť najmenej 4°C. Spevnite nanášanú plochu na minimálne 95%. Predbežne navlhčite (iba) vodou vybraný pozemok množstvom 2,5 l/m², aby došlo k pretrhnutiu povrchového napätia a zvýšeniu penetračnej hĺbky. Roztok by sa mal nastriekať na povrch pomaly a rovnomerne.
POZNÁMKA:Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mech.zaťažením a nárazmi počas 24h.
KRYTIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH: Nespevnené cesty s vysokou premávkou: 1 l ISONEM SS + 6 litrov vody • Kontrola prašnosti: 1 l ISONEM SS +10 litrov vody • Letiskové dráhy (ťažká prem.) a staveniská: 1 l ISONEM SS + 4 litre vody. Tieto sadzby závisia od typu povrchu: pôda, piesok… Aby sa dosiahla najvhodnejšia miera riedenia a spotrebná rýchlosť, mali by sa vykonať skúšobné nástreky.
PRÍPRAVA: Naplňte aplikačné nástroje odporúčaným objemom vody a potom vyplňte aplikačné zariadenia s odporúčaným objemom koncentrátu ISONEM SS a premiešajte. Roztok ISONEM SS by sa mal aplikovať rovnomernými vrstvami a povrch by mal byť zhutnený. Každý postupný náter roztoku ISONEM SS by sa mal aplikovať včas pred zaschnutím predošlej vrstvy, aby sa zabezpečilo, že povrch zostane vždy namočený roztokom ISONEM SS. NEDOVOĽTE, aby roztok uschol medzi jednotlivými nanášanými vrstvami. Roztok naneste minimálne v 4 vrstvách. Plochu nechajte vysušiť a zatvrdnúť minimálne po dobu 24 hodín, zabráňte akejkoľvek ľudskej aktivite nad touto plochou až kým náter úplne nezatvrdne..
ŽIVOTNOSŤ: Aktuálne, 12-24 mesiacov pred prvým udržiavacím náterom. Približne 30% pôvodného použitého objemu po prvých 24 mesiacoch. Po vytvrdnutí, ISONEM SS už nie je rozpustný vo vode, nerozptýli sa a nezmyje. ISONEM SS sa môže zriediť aj s morskou vodou pokiaľ nie je iná možnosť. Neskladujte roztok s morskou vodou viac než 8 hodín.
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝKON: Aplikačná dávka, typ pôdy, riedenie, zhutnenie, premávka, penetrácia, podnebie a iné.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Vzhľad: biela emulzia • Ph: 4-6 • Celkové množstvo tuhých látok: % 50 ± 1.0 • Viskozita (25°C, Br.): Min 500 cps
• Mechanická Stabilita: Výborná.
FARBA: Mliečna biela (transparentná, keď je zatvrdnutá), v prípade potreby môže byť zafarbená. PM10 a PM². 5 vyhovujúci (zastaví nebezpečné prašné častice o veľkosti 2,5 mikrónov) • Nehorľavý a neprchavý • Ekologicky a environmentálne bezpečný.
BALENIE: 5,10, 20, l PE nádoba.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých a nepoškodených pôvodne utesnených nádobách pri teplotách od
+5°C do +35°C v suchých priestoroch. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.