ISONEM® THERMAL PAINT PU

Thermal Paint PU

ISONEM THERMAL PAINT – PU je dvojzložkový, na báze alifatickej akrylovej polyuretánovej živice, UV odolný, tepelne a vodotesný povlak s vysokým výkonom, nízkou hodnotou tepelnej vodivosti a pozostávajúci z keramických mikro guľôčok vyvinutých NASA v rámci vesmírneho programu SPACE SHUTTLE. Poskytuje úspory energie až do 40% nákladov na vykurovanie a chladenie. Vynikajúca dekontaminovateľnosť.

VLASTNOSTI TEPELNEJ FARBY ISONEM:

 • Odolné voči UV žiareniu.
 • Tepelná izolácia až 40%.
 • Použiteľné na vnútorné a vonkajšie povrchy.
 • Nízke náklady na prácu a jednoduché použitie v krátkom čase.
 • Vlastnosti izolácie proti vode a zvuku.
 • Odolný voči nečistotám, ľahko sa čistí.Príprava povrchu : Povrchy, na ktoré sa bude nanášať náter, musia byť zbavené nečistôt, oleja, hrdze, mastnoty, voľných častí a iných cudzích materiálov.

  Spôsob aplikácie : Pred použitím farbu (zložka A) dôkladne premiešajte a potom pridajte tvrdidlo (zložka B). Naneste na povrch po získaní homogénnej zmesi. 3 celé vrstvy sa musia nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním, bez toho aby došlo k zriedeniu produktu. Druhá a tretia vrstva sa musia nanášať po zaschnutí prvej vrstvy. Medzi dvoma vrstvami počkajte najmenej 4 hodiny.
  SPOTREBA : 1 kg / m² (1 kg / m2 musí mať hrúbku najmenej 1 mm, aby bol produkt úspešný)
  BALENIE : sada 4,5 kg (zložka A: 4,0 kg, zložka B: 0,5 kg)
  SKLADOVANIE : 24 mesiacov v originálne, neotvorené balenie, chladné a suché prostredie.

ISONEM® THERMAL ROOF

ISONEM® THERMAL ROOF

 

Tepelný izolačný náter na strechy

THERMAL ROOF je vodotesná a tepelno-izolačná farba, ktorá sa nanáša tekutá. Jasná biela vlastnosť je zosilnená keramikou. THERMAL ROOF odráža slnečné lúče o 80%. THERMAL ROOF znižuje potrebu vetrania a náklady na chladenie. Strešná farba ISONEM THERMAL ROOF si udržuje svoju elasticitu a odolnosť do teploty -34 °C. Membránový povlak je vodotesný a vlhkosť vo vnútri budovy sa odparí. Nanesený povlak na horizontálnych strechách zadržiava nahromadenú vodu, vypĺňa väčšinu trhlín a vytvára ich vodotesné.
MIESTA VYUŽITIA: Betónové dlaždice • Kovové strechy • Plastové panely • Polystyrénové a polyuretánové peny • Strechy pre mobilné domy
• Štrkové strechy • Asfaltové strešné šindle • Betónové strechy • Bitúmenové a galvanické kovové strechy • Domy • Byty • Budovy • Sklady • Komerčné budovy • Hotely • Administratívne budovy a továrne.
APLIKÁCIA:
PRÍPRAVA POVRCHU: Uistite sa, že povrch je čistý a bez nečistôt, oleja, voľných a odlupujúcich farieb a iných cudzích materiálov. Všetky trhliny, uzliny a strešné presakujúce plochy sa musia pred aplikáciou opraviť. Povrchy, ktoré si vyžadujú základný náter, by mali byť natreté ISONEM UNIVERSAL PRIMER ako jeden náter so spotrebou približne 200 – 300 g/m². Čakajte 4 hodiny pred aplikovaním hlavného produktu. Pred a počas natierania THERMAL ROOF miešajte farbu v rôznych časoch. Nemiešajte s ostatnými farbami a nepridávajte rozpúšťadlo. Neaplikujte pod 10°C. Môže sa aplikovať na suché alebo mierne vlhké povrchy valčekom, kefou alebo sprejom. Použite farbu vo veľkom množstve v dierach a trhlinách. Odporúčajú sa minimálne dve vrstvy. Každá vrstva by mala byť natretá kolmo na predchádzajúcu vrstvu. THERMAL ROOF je určená na okamžité použitie. Zrieďovanie sa neodporúča.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii, povrchy by mali byť chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťažením a nárazmi po dobu 24 hodín.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Farba: Biela alebo v akýchkoľvek farbách
• Nositeľ: Akrylová emulzia • Rozpúšťadlo: na báze vody
• Bod vzplanutia: Žiadny • Schnutie na dotyk: 1 hodina.
ÚSPORA ENERGIE: Výsledky testov, ktoré urobil Thermilate Europe Ltd. v Anglicku; Výsledky testov ITU (Istanbul Technical University).
METÓDA: Skúška horúcej miestnosti sa uskutočnila pomocou infračerveného teplomeru a termočlánku. METÓDA: ISO 8301 (ITU).
DETAILY TESTU: • Hrúbka vzorky (sadrová doska + suchá fólia termálnej strechy): 0.00995 M • Rozmery: 0.304 x 0308M• Teplota vzduchu: 25.04°C • Teplota pokrytých povrchov: 18°C • Teplota studeného povrchu: 13,10°C • Hustota toku tepla: 71,60 W/m² • Teplotný pokles na sadrokartóne/vzdušnom povrchu: 11,94 K • Teplotný pokles vo vrstve vzduchu: 7,04 K • Pokles teploty v sadrokartóne: 4,90 K • Tepelná odolnosť sádrokartónovej dosky a vzduchovej vrstvy: 0,167 m² K/W • Tepelná odolnosť povrchovej vrstvy vzduchu: 0,099 m² K/W • Tepelná odolnosť sadrovej dosky a náteru: 0,068 m² K/W • Trvanie testu: 84 hodín • Teplota okolia v budove: 22°C • Test ITU (Istanbulská technická univerzita) podľa ISO 8301 • Hodnota lambda: 0,040 • Snímače teploty: Teploty boli merané pomocou termočlánkových sond. Takisto bolo pužité infračervené svetlo nachádzajúce sa medzi jednotkami • Metóda a teplota kondicionovania: Pripravili sa 2 vzorky a ponechali sa na kondicionovanie • Namerané chyby: Chyby do 3% boli zobrané do úvahy a test bol vykonaný dvakrát • Výsledky úspornosti termálnej energie: Zvýšenie tepelnej odolnosti sadrokartónu o 9,5 mm natretým vzorkou ISONEM na prázdnom povlaku je 22,8% pri nátere jednej vrstvy, TURKAK akreditoval Selin laboratórne merania lambda-hodnota (hodnota tepelnej vodivosti): 0,0299 • Tepelná odolnosť R = 0,0650. Vyrobené podľa metódy merania TS 825.
FARBA: Podľa farieb vzorkovníka ISO.
SPOTREBA: 1 l/m² (aplikácia by mala byť vykonaná so spotrebou 1 l/m² alebo by mala mať hrúbku 1 mm až 1,5 mm) • BALENIE: 18 l PE vedro.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých a nepoškodených pôvodne utesnených nádobách pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestoroch. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.

ISONEM® THERMAL PAINT

ISONEM® THERMAL PAINT

 

Tepelná izolačná farba do interiérov a exteriérov

ISONEM THERMAL PAINT je špeciálna vysokovýkonná farba obsahujúca špeciálne vákuové mikrosféry, ktoré sú na báze elastomérových živíc, majú parovú priepustnosť s nízkou tepelnou vodivosťou, vysokou absorpciou slnečného žiarenia a vysokými hodnotami tepelnej priepustnosti na povrchu a poskytujú interiérovú a externú termo a hydro izoláciu. Jej účinnosť bola vedecky dokázaná. V závislosti od počtu nanesených vrstiev vytvára úspory energie do výšky 40% čo sa týka nákladov na vykurovanie a chladenie budov. Keď sa ISONEM THERMAL PAINT so špeciálnymi vákuovými mikrosférami použije ako interiérový náter na steny, sálavé teplo, ktoré sa vytvára vo vnútri, sa odráža do vnútorného prostredia. Keď sa použije v exteriéri, prichádzajúce sálavé teplo sa odráža späť von.
FUNKCIE ISONEM THERMAL PAINT: Odolný voči sálavému teplu • Vytvára úspory energie až do 40% • Použiteľný na vnútorné a vonkajšie plochy•Nízke náklady na prácu, jednoduchá a rýchla aplikácia • Zabraňuje tvorbe vlhkosti a plesní na stene • Izolácia vody a zvuku • Prach odpudzujúci, ľahko sa čistí • Pomalá horľavosť a nehorľavosť. Každá farba je dostupná z palety farieb alebo farbu je možné objednať výberom farby z katalógu farieb spoločnosti ISONEM.
POUŽITIE: Povrchy, ktoré sa majú nanášať farbou, nesmú obsahovať nečistoty, olej, hrdzu, mastnotu, voľné častice a iné materiály. Pred aplikáciou, ISONEM UNIVERSAL PRIMER izolácia a farebný podklad sa má aplikovať v jedinom nátere s pri spotrebe 200 – 300 g / m² zriedením 1/7 vody (1 diel UNIVERSAL PRIMER: 7 dielov vody). Potom sa podklad nechá sušiť po dobu 4 hodín. ISONEM THERMAL PAINT by sa mal dôkladne premiešať pred použitím. Pri externých náteroch by sa mali 3 vrstvy nanášať valčekom alebo kefkou bez toho, aby sa produkt zriedil. Mal by sa aplikovať ako jeden náter a dva nátery závisiac od farby a krycej funkcie v interiérových aplikáciách . Odporúča sa naniesť epoxidovým valčekom v interiérových fasádových aplikáciách, kde sa nevyžadujú vzory. Po vysušení prvého náteru by sa mali aplikovať druhá a tretia vrstva. Čakajte 2 hodiny medzi dvoma vrstvami.
TECHNICKÉ ÚDAJE: TSE K 127 TERMÁLNE FARBY (Vyhovuje TS 5808 a TS 7847)
• TRIEDA: Farba do chladného podnebia • JASNOSŤ: -YOD: CLASS S2
• KRYCIA SILA: CLASS 1 (1 m²/l) • HRÚBKA POVLAKU: CLASS E5
• VEĽKOSŤ ZŔN: CLASS S2 MEDIUM • INTENZITA PRENOSU VODNÝCH VÝPAROV: CLASS V2
• INTENZITA PRENOSU VODY: CLASS W3 • FUNKCIA PREKRÝVANIA TRHLÍN: CLASS A0
• PRIEPUSTNOSŤ OXIDU UHLIČITÉHO: CLASS CO • KOEFICIENT VODIVOSTI TEPLA: 0.023 W/mK
• HODNOTA POVRCHOVÉHO PRENOSU TEPLA (ASTM C1371): 0.870 • HODNOTA ABSORPCIE SLNEČNÝCH LÚČOV (ASTM C1549):0.820
• POVRCHOVÁ ODOLNOSŤ THERMAL PAINT: 0.0495 + 1.5%
SPOTREBA: l/m² (minimálne 1 mm a 1,5 mm hrúbka) na externých stenách. Mal by sa používať s maximálnou spotrebou 300 ml/m² pri interiérových aplikáciách.
BALENIE: 10 l a 18 l PE vedro.
FARBA: Biela alebo podľa farieb vzorkovníka ISO.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 12 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých a nepoškodených pôvodne utesnených nádobách pri teplotách od
+5°C do +35°C v suchých priestoroch. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.